Yaklaşım

Home/Yaklaşım
Yaklaşım 2017-06-08T13:18:57+00:00

Insight Factor bireysel ve kurumsal faktörlerin tümünü göz önüne alarak, yönetim ve psikoloji bilimlerinin kurum gerçeklerine entegre olmasını sağlar.

Bu yaklaşım kurumun iş gördüğü pazarda öncü olması ve rekabet avantajı sağlaması yönünde kullanılır.

Ekran Resmi 2014-06-19 22.47.17Entegratif yöntem ile işletmenin aşağıdaki alanlarında artış sağlanması amaçlanır;

İnsan sermayesi

Psikolojik sermaye

Sosyal sermaye

Bilgi ve süreç sermayesi.

Ekran Resmi 2014-06-19 22.47.59iFactor psikometrik yöntemleri iş yerinde uygulayarak çalışan bağlılık ve tutkunluğunu arttırmak ve kurum çıktılarına artı değer sağlamak ister.

Ekran Resmi 2014-06-19 22.48.08

Ekran Resmi 2014-06-19 22.48.18iFactor analitik ve tümevarımcı bir yaklaşımı benimser.

Kurum süreçlerinde mükemmele ulaşmak için engel oluşturabilecek unsurlar belirlenir ve engellerin kaldırılması için aksiyon planlaması yapılır.

Bu çerçevede, kurumlara hazır/standart bir takım çözümler önerilmez. Kurum ihtiyaçları doğrultusunda araçlar yeniden yapılandırılır ve uygulanır.

 yaklasim