iTalent Yetenek Analizi

Home/iTalent Yetenek Analizi
iTalent Yetenek Analizi 2017-06-08T13:18:56+00:00

logo-italentGiriş

iTalent©, bireyin kendini bazı ifadelere uyumluluğu açısından yaptığı değerlendirmelerden yola çıkarak, onun eğilim, tercih  ve potansiyellerini raporlayan bir değerlendirme aracıdır. iTalent© içerisinde yer alan bölümler, psikolojik çalışmalar sonucunda elde edilen bilimsel sonuçlar ile paraleldir ve size hangi özelliklerin ne derecede değişebileceğine ilişkin bilgi sunmayı amaçlar.

iTalent© raporunun temel amacı, bireyi etkileyecek temel psikolojik yönelimleri hakkında bilgi sağlamaktır. Bu rapor ile çalışan yüksek potansiyelli bireylerin profiliyle karşılaştırılır ve rapor sahibinin bu profile ne oranda uyum gösterdiği raporlanır. Rapor aksiyon odaklı olarak incelendiğinde danışanınız hakkında aşağıdaki bilgileri sağlar;

 • Davranışların kaynağını oluşturan temel motivleri/ihtiyaçları,
 • Zihinsel olarak zaman kavramına ilişkin kendini nasıl konumlandırdığı;
 • Davranışlarına yön veren değerlerinin neler olduğu,
 • Değişim sürecine bilişsel, duygusal ve davranışsal düzlemde nasıl tepki vereceği,
 • Bireyi yüksek performansa götüren özelliklerde ne aşamada olduğu.

iTalent©  ile raporlanan bölümler aşağıdaki gibidir;

 • Temel Motivler Haritası: Motivler, davranışa kaynaklık eden temel enerji alanlarını temsil etmektedirler. Bu alanda yer alan boyutlar, iTALENT süreci içerisinde özellikle hedef belirleme ve problemin neye ilişkin olduğunu belirlemede devreye girer. Eğer belirlenen hedef bireyin davranışlarını şekillendiren motivlerle uyumlu değil ise gelişi sürecinin başarıya ulaşma ihtimali azalır. Buna ek olarak, bireyin motivlerinin düşük olması, gelişim sürecinde ortaya koyulan hedeflerle ilgili aksiyona geçmekte zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Bu alanlarda değişimi hedeflemek, kısa vadede gelişim sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir.
 • Zaman  Yönelimi:  Toplumda genel olarak kuşaklar arası farklılaşmaya neden olan boyuttur. Bugün birçok işletmede yaşanan işten çabuk sıkılma, çalışanı motive edememe, çalışan adanmışlığındaki düşüş gibi problemlerin temelinde zaman yönelimi yatar. Yetenek olarak adlandırılan grupların özel bir zaman yönelimi vardır. Yetenekler, dürtüsel değildirler. Geleceğe odaklıdırlar ve geçmişe yönelmezler.
 • Değişim Yönelimi:  Her değişim birey için büyük bir stres kaynağıdır ve bireylerin belirli özellikleri bu  stresle baş edebilme düzeyini değiştirmektedir. Eğer bireyin değişime bilişsel, duygusal veya davranışsal alandan birinde direnci varsa hedeflenen değişimin gerçekleşmesi zor olacaktır. Bu dirençle karşılaşıldığında, yetenek yönetim sürecinde olan kişi gelişimin getirdiği değişimine olumsuz tepki verebilir.
 • Yüksek Potansiyel Göstergeler: Bu boyutların hepsi bireyin işinde belirli bir hedefi gerçekleştirirken veya bir engelin üstesinden gelirken kullandıkları alanlardır. Değişebilir ve gelişebilir alanlardır. Bu nedenle, gelişim sürecinde özellikle bu alanlarda gelişim hedeflenmesi  yararlı olur.

iTalent©’ Örnek Raporu için tıklayınız

 Uygulama, Test Künyesi ve Geçerlilik Çalışması

iTalent©’ın norm grubu, farklı sektörde çalışmakta olan çeşitli görevlerdeki çalışanlardan oluşan 3000 kişiyi geçmektedir. Bu norm grubu içerisindeki farklı şirket ve sektörlerde yetenek vaesfını kazanmış öne çıkan özellikleri ile kişinin özellikleri karşılaştırılmıştır.  Gerçekleştirilen güvenilirlik analizleri envanterin tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Yapılan analizlerde alt boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayılarının 0,86 ile 0,88 arasında değişmesi; tüm test iç tutarlılığın 0,87 olması; test-tekrar test katsayıları ise 0,50 ile 0,95 arasında olması envanterin güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

 

 • İfade Sayısı: 155
 • Süre: ~15 dk.
 • Online olarak kolay ve hızlı doldurulur ve hemen raporlanır.
 • Bireyin bir işi yapmadaki motivasyon ve tatmin düzeyine ilişkin bilgi verir.
 • Mevcut işgücünün veya adayların yüksek potansiyel göstergeleri açısından ne durumda olduğunu gösterir.
 • Türk iş dünyası ve normuna göre geliştirilmiştir.
 • Gerçekleştirilen güvenilirlik analizleri envanterin tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Yapılan analizlerde alt boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayılarının 0,80 ile 0,90 arasında değişmesi; tüm test iç tutarlılığın 0,89 olması; test-tekrar test katsayıları ise 0,50 ile 0,92 arasında olması envanterin güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Kullanım Alanları

 • Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetim Süreci
 • İşe alım
 • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları
 • Farkındalık ve kendini tanıma çalışmaları,
 • Gelişmesi gereken alanların tespiti,
 • İşin gerektirdiği eğilimlerin tespit edilmesi,
 • Eğitim geliştirme faaliyetleri
 • Takım kurma ve geliştirme