iCOG Yetenek Testi

Home/iCOG Yetenek Testi
iCOG Yetenek Testi 2017-06-08T13:18:56+00:00

logo-icog

iCOG Insight Factor Cognitive Ability Test

Genel Yetenek bireyin anlama, öğrenme, duruma adapte olma ve problem çözme gibi birçok becerilerinin düzeyine ilişkin bilgi veren bir kavramdır. Çoklu zeka teorisi çerçevesinde değerlendirilen genel yetenek kavramı birçok alt kavramdan oluşmaktadır. Bu çerçevede, iCOG© çalışan performansını öngörmede en çok işe yarayan ve kullanılan genel yetenek boyutlarını raporlamaktadır. iCOG© ile raporlanan genel yetenek alanları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Mantık Yürütme: Sunulan bazı veriler çerçevesinde bireyin anlam oluşturma esnasında kullandığı bir yetenektir. Kişi bu yeteneğini kullanırken, adım adım belirli bir durumu analiz eder ve neden-sonuç ilişkilerini kurar. Bu yetenek öğrenme çabukluğu ve paternleri algılamayı da etkileyen çok önemli bir zeka boyutudur.                                                                                                      

Uzay Algısı: Görsel imajların algılanması, üretilmesi, transforme edilmesi ve üç boyutlu konumlandırılması yeteneklerini içeren bilişsel yetenek boyutudur. Pratik ve mekanik alanlarda ön plana çıktığı için özellikle mühendislik gibi şekillerin zihinde üç boyutlu canlandırılmasını gerektiren görevler için kritiktir.

Sayısal: Temel aritmetik bilgisinin sınandığı Sayısal Beceri’de bireyin sayılar arasında ilişki kurabilme ve yorumlayabilme yeteneği test edilir. Bu boyut genel yeteneğin çok temel bir boyutudur ve özellikle analize dayalı görevlerde ön plana çıkar.

Sözel: Yazılı metinleri doğru biçimde anlama ve yorumlayabilme yeteneğidir. Bu yetenek ile kişi okuduğu metni ve dil bazlı problemleri analiz edebilir ve çözüme ulaşır. Ağırlıklı olarak kişinin sözel ve yazılı iletişimi etkin kurabilmesini sağlar. Özellikle yoğun iletişim ve raporlamaya dayalı görevlerde ön plana çıkar.                                                                                                                                      

Neden Önemlidir

Bilişsel Yetenek bir iş performansının temel göstergesidir. Bİr işte başarıyla çalışanlar ve yetenek grubuna gire çalışan diğer çalışanlara göre önemli ölçüde yüksek genel yetenek seviyesine sahiptirler. Ayrıca yapılan işin kurum içi seviyesi arttıkça genel yeteneğinperformans üzerindeki etkisi de artmaktadır. Bu çerçevede genel yetenek testleri hem işe alımda hem yetenek yönetiminde kullanılması gereken en temel işe alım araçlarından biridir.

Örnek Rapor